Ћир    Lat     Eng
О АГЕНЦИЈИ
 • agencija@azk.gov.rs
  Е-пошта

 • Мајке Јевросиме 51
  Београд, Србија

 • +381 11 3345 740
  Телефон

Пројекти – завршени

EPER

EPER
Пројекат Effective partnership for enhanced recognition/EPER усмерен је на стварање партнерства и синергије за потпуно спровођење Лисабонске конвенције о признавању квалификација из области високог образовања у региону Европе (у даљем тексту: Лисабонска конвенција) у Хрватској, Северној Македонији, Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Пројекат је започео са реализацијом 1. маја 2019. и трајаће до 30. априла 2021. године. Партнери на пројекту су надлежни органи за признавање страних високошколских квалификација из Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Северне Македоније.

Извештај о спровођењу Болоњског процеса за 2018. годину (Bologna Process Implementation Report 2018) јасно је показао да државе југоисточне Европе не спроводе Лисабонску конвенцију о признавању квалификација на уједначен начин нити су подједнако развиле поступке признавања страних високошколских квалификација. Из тог разлога појавила се потреба за повезивањем на регионалном нивоу, разменом искустава и добрих пракси.

Земље пројектни партнери имаће прилику да ојачају своје капацитете за потпуно спровођење Лисабонске конвенције о признавању и боље разумевање њених принципа. Такође ће спознати како могу да превазиђу проблеме са којима се сусрећу у поступцима признавања страних високошколских квалификација. Пројекат ће створити основ за остваривање напретка на националном нивоу и подстакнути будућу заједничку сарадњу на подручју признавања страних високошколских квалификација.

Пројектне активности усмерене су на:

 • побољшање процедура за признавање и напредак у примени Лисабонске конвенције;
 • израду Компнедијума о примерима добрих пракси и искустава у ЕУ;
 • израду Водича за спровођење Препоруке о признавању квалификација избеглица и расељених лица;
 • подизање свести о потреби потпуног спровођења Лисабонске конвенције;
 • постављање темеља за сталну регионалну сарадњу у области признавања квалификација.