Ћир    Lat     Eng
О АГЕНЦИЈИ
  • agencija@azk.gov.rs
    Е-пошта

  • Мајке Јевросиме 51
    Београд, Србија

  • +381 11 3345 740
    Телефон

Пројекти– актуелни

ERASMUS-EDU

ERASMUS-EDU
Радне групе Агенције за квалификације и Министарства просвете, науке и технолошког развоја започеле су пројектне активности на првом радном састанку одржаном у Министарству просвете поводом почетка реализације пројеката Спровођење ревидираних приоритета Европске агенде за образовање одраслих – Национални координатори за спровођење/ ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA и EQF, Europass and Euroguidance – National Centres. Циљеви пројеката дефинисани су у складу са опредељењем Републике Србије за придруживањем Европској унији и стратешким оквиром дефинисаним у стратегијама развоја образовања и запошљавања основни циљ овог пројекта је даље унапређивање система образовања одраслих у правцу диверсификације понуде акредитованих тржишно релевантних неформалних програма обука за одрасле, повећање релевантности и транспарентности образовне понуде, као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања одраслих као и даље унапређивање транспаретности и упоредивости система квалификација на националном и међународном нивоу као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања.

Naziv projekta:

Povezivanje Registra NOKS sa Europass online platformom/ERASMUS EQF IBA

Period realizacije:

2022 – 2023.

Donator:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / ERASMUS +

Cilj projekta:

U skladu sa strateškim okvirom definisanim u Strategiji razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine i opredeljenjem Republike Srbije za pridruživanjem Evropskoj uniji, osnovni cilj ovog projekta je dalje unapređivanje transparetnosti i uporedivosti sistema kvalifikacija na nacionalnom i međunarodnom nivou kao i podsticanje dijaloga i razvoja socijalnog partnerstva u oblasti obrazovanja. U okviru ovog projekta realizovaće se aktivnosti u cilju povezivanja Registra NOKS sa Europass online platformom kao što su: nastavak unosa podataka o kvalifikacijama u Registar NOKS na srpskom i engleskom jeziku, kreiranje tehničkih rešenja za povezivanje Registra NOKS sa Europass online platformom i promocija NOKS i EOK, odnosno podsticanje njihove primene od strane socijalnih partnera.Povezivanjem Registra NOKS sa Europass online platformom biće osigurana transparetnost i uporedivost sistema kvalifikacija na nacionalnom i međunarodnom nivou. To će doprineti građenju poverenja između nacionalnih sistema kvalifikacija različitih zemalja Evrope kao što će doprineti i kvalitetnijem informisanju o mogućnostima nastavka školovanja i mobilnosti kroz sistem obrazovanja i sistem tržišta rada u različitim zamljama. Realizacija ovog projekta podržaće i upotrebu Evropskog okvira kvalifikacija od strane relevantnih socijalnih partnera kao što su: Privredna komora Srbije, Nacionalna služba zapošljavanja i druge agencije za zapošljavanje, tela za osiguranje kvaliteta, ustanove obrazovanja (škole i univerziteti) i druge javne i privatne ustanove zainteresovane za upoređivanje kvalifikacija i transparentnost i uporedivost ishoda učenja.

Naziv projekta:

Sprovođenje revidiranih prioriteta Evropske agende za obrazovanje odraslih – Nacionalni koordinatori za sprovođenje / ERASMUS-AGENDA-IBA

Period realizacije:

2022 – 2023.

Donator:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / ERASMUS +

Cilj projekta:

U skladu sa opredeljenjem Republike Srbije za pridruživanjem Evropskoj uniji i strateškim okvirom definisanim u strategijama razvoja obrazovanja i zapošljavanja osnovni cilj ovog projekta je dalje unapređivanje sistema obrazovanja odraslih u pravcu diversifikacije ponude akreditovanih tržišno relevantnih neformalnih programa obuka za odrasle, povećanje relevantnosti i transparentnosti obrazovne ponude, kao i podsticanje dijaloga i razvoja socijalnog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih. U okviru projekta planirano je da se realizuju aktivnosti koje se odnose na osavremenjavanje standarda kvalifikacija kao polazne osnove za razvoj tržišno relevantnih programa neformalnih obuka za odrasle, zatim na pripremi sadržaja za unos u Podregistar JPOA, a koji se odnosi na JPOA i akreditovane programime neformalnih obuka. Posebna pažnja biće posvećena analizi različitih opcija sistemskih rešenja implementacije koncepta kvalifikacija za zapošljavanje u kontekstu unapređivanja mobilnosti na tržištu rada kao i analizi mogućnosti implementacje navedenih rešenja u sistem obrazovanja Republike Srbije. Navedeni reformski poduhvati kako sistema obrazovanja tako i sistema zapošljavanja predstavljaju pokretačku snagu za razvoj funkcionalnog tržišta neformalnih programa obuka i deo su rešavanja problema neusklađenosti sistema obrazovanja odraslih sa potrebama privrede, društvenog i ličnog razvoja, problema nedovoljno razvijenog i održivog sistema socijalnog partnerstva, problema nedostatka standarda kvaliteta i koordinacije u procesu razvoja kvalifikacija i programa obučavanja, te njihove realizacije i sl.