Ћир    Lat     Eng
О АГЕНЦИЈИ
 • agencija@azk.gov.rs
  Е-пошта

 • Мајке Јевросиме 51
  Београд, Србија

 • +381 11 3345 740
  Телефон

Пројекти – завршени

IPA 2014

IPA 2014
Европска унија је у марту 2014. године успоставила инструмент подршке државама које се налазе у процесу придруживања и приступања ЕУ – Инструмент за претприступну помоћ II - за период 2014-2020. Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“, вредан 1,38 милиона евра, један је од IPA пројеката којим Европска унија, као највећи донатор у Србији, подржава модернизацију система образовања и усклађивање са стандардима и праксама земаља ЕУ. Пројектом управља Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Пројекат је започео са реализацијом фебруара 2019. године и трајаће до фебруара 2021. године. Основни циљ пројекта јесте да пружи подршку успостављању интегрисаног система Националног оквира квалификација у Републици Србији, као и усклађивању понуде образовања и обука са потребама тржишта рада.

Пројектне активности усмерене су на:

 • Јачање организације и капацитета Агенције за квалификације;
 • Развој стандарда квалификација;
 • Ревизију и развој секторских профила;
 • Развој НОКС регистра;
 • Успостављање система признавања претходног учења, као и на
 • Унапређивање социјалног дијалога између образовних институција/институција за обуку и социјалних партнера.