Ћир    Lat     Eng
О АГЕНЦИЈИ
 • agencija@azk.gov.rs
  Е-пошта

 • Мајке Јевросиме 51
  Београд, Србија

 • +381 11 3345 740
  Телефон

Пројекти – завршени

REDIS 2030

REDIS 2030
Препознајући важност образовања за решавање друштвених и економских изазова, Европска унија пружа континуирану подршку Србији у спровођењу реформе образовања. Пројекат "Јачање капацитета релевантних институција у оквиру Уговора о реформи сектора образовања у Србији - Оснаживање везе између запошљавања и социјалне инклузије" (скраћени назив: Подршка ЕУ за реформу образовања у Србији - REdiS 2030) део je Уговора о реформи сектора образовања, којим се подржава пружање квалитетних образовних могућности, у складу са потребама тржишта рада.

Пројекат вредан 2,7 милиона евра започео је са реализацијом марта 2019. године и трајаће до марта 2022. године. Корисници пројекта су Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Национални просветни савет, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални савет за високо образовање, Агенција за квалификације, Национално акредитационо тело и друге надлежне институције.

Пројектне активности усмерене су на:

 • Јачање капацитета кровних образовних установа, са циљем боље координације, сарадње и примене секторског приступа;
 • Креирање јавних политика на основу података, ефикасније праћење и извештавање о систему образовања, и подршку изради новог стратешког оквира за развој образовања до 2030. године;
 • Механизме за осигурање квалитета на свим нивоима образовања;
 • Унапређење информисаности грађана о току реформе образовања;
 • Успостављање система признавања претходног учења, као и на
 • Успостављање дијалога о образовним политикама са свим релевантним актерима.